Phú Tài (PTB) đạt 287 tỷ đồng LNTT 6 tháng đầu năm, dự kiến quý 3 lãi thêm 216 tỷ đồng

 


Phú tài dự kiến quý 3 có thêm doanh thu và lợi nhuận từ mảng bất động sản.
CTCP Phú Tài (mã chứng khoán PTB) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3.Trong đó ghi nhận doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt 3.063 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Về cơ cấu doanh thu, ngành gỗ mang lại 1.817 tỷ đồng, đóng góp 59,3% tổng doanh thu và tăng 40% so với cùng kỳ - đây cũng là mảng kinh doanh duy nhất tăng trưởng về doanh thu so với nửa đầu năm ngoái. Ngành đá đạt gần 715 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ còn mảng ô tô mang lại hơn 484 tỷ đồng doanh thu, giảm 10%.Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt gần 287 tỷ đồng, tăng 55% so với lợi nhuận đạt được nửa đầu năm ngoái. Trong đó ngành gỗ mang về hơn 162 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ và đóng góp khoảng 56% tổng lợi nhuận cả kỳ. Ngành đá cũng mang về gần 109 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, trong khi các mảng kinh doanh ô tô và các mặt hàng khác không mang lại hiệu quả đáng kể.Quý 3 sắp tới Phú Tài đặt mục tiêu đạt 2.123 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, ước tính nâng tổng doanh thu hợp nhất cả 9 tháng lên 5.186 tỷ đồng (tăng 28% so với cùng kỳ). Trong đó dự kiến ngành gỗ mang về 957 tỷ đồng doanh thu trong quý 3, ngành đá ước đạt 377 tỷ đồng. Đáng chú ý, quý 3 tới đây công ty dự kiến mảng bất động sản dự kiến mang về 443 tỷ đồng doanh thu hợp nhất.


Kế hoạch lợi nhuận hợp nhất quý 3 đạt 216 tỷ đồng, trong đó khoảng 61 tỷ đồng từ ngành đá, 67 tỷ đồng từ ngành gỗ và 82 tỷ đồng từ mảng bất động sản.


Nhận xét